Prezentare

S.C. INDUSTRIAL EURO STAR S.R.L., a fost constituita in anul 2003, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Alba sub nr. J01/1045/02.12.2003. Societatatea a desfasurat diverse activitati comerciale si industriale, iar din  aprilie 2010 activitatea principala a devenit “Alte forme de invatamant n.c.a. – CAEN 8559 ”,  fiind initiate primele activitati in domeniul formarii profesionale.

S.C. INDUSTRIAL EURO STAR S.R.L este furnizor autorizat de formare profesionala a adultilor specializat in domeniul serviciilor care desfasoara activitati de training regional.

In septembrie 2010 S.C. INDUSTRIAL EURO STAR S.R.L a fost autorizata de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor in conformitatea cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, sa organizeze programul de specializare pentru MANAGER PROIECT, cod COR 241919.

Dupa obtinerea acesteia, in iulie 2011 societatea a fost autorizata de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor in conformitatea cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, sa organizeze programul de specializare pentru LUCRATOR IN COMERT, cod COR 5220.1.1. in vederea promovarii masurilor active de ocupare si a masurilor de prevenire, masuri care vor influenta pozitiv mentalitatea somerilor si a angajatorilor, atat in ceea ce priveste ocuparea, cat si integrarea activa pe piata muncii.

In prezent, societatea face demersurile necesare in vederea obtinerii autorizatiilor necesare pentru organizarea si furnizarea de programe de pregatire pe care le va desfasura in cadrul  proiectelor cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Principalul program de training aflat in desfasurare este „Cresterea competentelor si informarii somerilor – un start pentru integrarea în piata muncii” in cadrul Axei prioritare 5 – Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul major de interventie 5.1 – Dezvoltarea si implementarea  masurilor active de ocupare.

Prezentul proiect vizeaza valorificarea la maximum a capitalului uman prin valorificarea potentialului local de ocupare a fortei de munca, prin intensificarea masurilor active de ocupare, cresterea ratei de ocupare si armonizarea ofertei cu cererea de forta de munca.

S.C. INDUSTRIAL EURO STAR S.R.L. pune la dispozitie logistica si echipa care sa reuseasca formarea si atragerea pe piata muncii a unui numar cit mai mare de someri si persoane inactive in vederea  extinderii masurilor active cu accent pe servicii personalizate de informare, consiliere, mediere si formare pentru un numar de 550 de persoane din 4 judete ale regiunii.

S.C. INDUSTRIAL EURO STAR a dezvoltat si lucreaza cu metodologii si proceduri specifice de recrutare si selectie. A proiectat, implementat si este permanent preocupat de îmbunatatirea unui pachet integrat de servicii destinate evaluarii personalului, programelor de training si de dezvoltare organizationala, pachet bazat pe patru concepte cheie: întelegerea contextuala, analiza trend versus contexe relevante, solutii personalizate, follow-up proactiv, întelegand astfel unicitatea fiecarui individ si contributia acestuia la unicitatea fiecarei organizatii.

Director general,

Sas Eva